Kommende arrangementer

September

Oktober

November

December

Gudstjenester

Tak for 33 gode år!

I 1984 søgte jeg stillingen som sognepræst i Gjerlev-Enslev pastorat og fik den. Jeg blev ordineret i Århus Domkirke af biskop Herluf Eriksen og indsat i begge kirker 13. maj. Jeg var 28 år, og et nyt kapitel i vores liv skulle begynde. For at blive indsat som sognepræst er ikke bare et arbejde, der skal passes fra 8 – 16, det er hele familien, som flytter ind og skal være præstefamilie. Familien skulle de første mange år affinde sig med at dele køkken og baggang med hele pastoratet, men samtidig har vi glædet os over og set det som et privilegium, at vi kunne flytte ind i et stort og dejligt hus og at få en have, hvor vi bare kunne boltre os, og der blev også plads til dyr, så vi kunne få afløb for lysten til at drive landbrug og gartneri i lille målestok. Det er ikke bare den, der blev valgt til præst, sognene fik. Hele familien har deltaget i de arrangementer, der var i præstegården, og hvis ikke det havde været sådan, ville det have været svært.
Nu er der gået 33 år, og mit arbejdsliv er ved at være slut. Jeg har søgt min afsked til 1. oktober. Det er meget længe siden, at en sognepræst har været så længe i Gjerlev-Enslev. Vi skal helt tilbage til 1681 – 1722, hvor Niels Nielsen Knabe var præst her, og før ham Poul Jensen Mogenstrup 1637 – 1681. Menighedsrådene tænkte måske, da de ansatte den første kvindelige præst i provstiet, at hun ville rejse hurtigt, men sådan gik det ikke. Det er fordi, at Gjerlev-Enslev pastorat har været det bedste sted at være præst. Jeg har aldrig søgt andre embeder, for når jeg kikkede stillingsopslag, var de altid dårligere, end det jeg havde.
Vi ser tilbage på 33 år med stor glæde og taknemmelighed. Tænk at få lov at være betroet et embede, hvor man kommer så tæt på folk, så man er med dem i de største glæder og i de største sorger. Og at skulle tolke Bibelens beretning til at tale ind i vores almindelige liv, og endda få penge for det. Jeg skylder en uendelig lang række mennesker tak for samarbejdet omkring kirkens og byens liv: Menighedsråd, organister, kirkesangere, gravere, kirkekor, hjælpere i børnekreds og kerneklub, Danmission og medarbejdere i genbrug, IM, KFUM og K, KFUM-spejderne, ældrecen-tret, lokalrådet, borgerforening og mange flere. Vi har i fællesskab været kirke her, og jeg håber, I vil pege på Bibelens budskab for nye generationer.

Der vil blive afskedsgudstjenester 3. september i Enslev kirke kl. 9 og i Gjerlev kirke kl. 10.30, det vil blive en bevægende dag, og jeg håber, mange vil møde op og tage afsked med os som præstepar. Kl. 12 vil menighedsrådet være vært ved en reception i Gjerlev forsamlingshus.

Jeres sognepræst lidt endnu
Karen Brunbjerg

-->